Posted on

追蹤排卵系列 - 懶人最easy法

lazy-day-w352

今日唔好咁 heavy,同大家介紹一個「懶人最easy法」去追蹤排卵。

「月經週期」指流出經血的第一天到下一次再來經的時間。

排卵一般會喺一個月經週期的中間發生。粗略地可假設排卵在來經前的 14 天發生。

如果想懶懶地又想易啲BINGO,咁就喺經期與經期中間嗰啲時間努力吓啦。

咁但係呢個世界當然又冇免費午餐(呢個 blog 例外) ,「懶人最easy法」係冇咁準啦。不過假如你剛開始準備懷孕,週期長短相對穩定,「懶人最easy法」也不失為一個簡易的方法。將之結合其他方法使用也好。

不過要記住,呢個方法只適合月經週期隱定的女仔。如果你經期唔準,就唔好用「懶人最easy法」啦!

經期唔準都一樣計到!請睇:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.